1

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

News Discuss 
در زمان ناصرالدینشاه قاجار چندین محله تازه در تهران ساخته شد به نامهای ارگ، چاله حصار، خانی آباد، جوادیه، قناتآباد، پاچنار، پامنار، یافتآباد، گار ماشین، گود زنبورکخانه، صابونپزخانه، گود عربها و دروازه قزوین. چاله حصار یکی دیگر از محلات جنوب تهران بود که چون آن را خاکبرداری و خاکش https://bit.ly/3YpkzaD

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story