1

آماتورها خرید قهوه فوری اما نادیده بگیرید فقط چند ساده مسائل

News Discuss 
اعضا و نسوجِ حاصل از فناوری زیستچاپ سهبعدی به کمک سلولهای بنیادی مشخصاً در خدمت پزشکی ترمیمی قرار میگیرند. با اینکه LOM پرطرفدارترین شیوهٔ چاپ سهبعدی نیست، اما یکی از مقرونبهصرفهترین و سریعترین روشهاست. این داستان که در اوایل دهه ۱۲۸۰ قمری نوشته شدهاست، به عنوان پاورقی در شمارههای https://brooksaofvg.tkzblog.com/17277788/مبارزه-با-قهوه-فوری

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story