1

مجیدلب Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
بکوشید از سازوکارهای دفاعی غیر منطقی همچون انکار، سرکوب، دفاع و توجیه بهره نبرید. واقعیت را تحریف نکنید، بلکه اتفاقات را دقیق بنویسید. این به نوشته های شما اصالت، هویت و ماندگاری می بخشد. ????️ تعبیر خواب اعتراف و اقرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف پس بهترین http://majidlab.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story